Producten en Diensten

Hardware/Software

Wij leveren al de hardware en bouwen eventueel systemen op maat en bemiddelen u met de keuze van een of ander software-pakket.

Netwerken

Aanleggen van het netwerk kan ook door ons compleet verzorgt worden.

Datacommunicatie

Aanleg en inrichten van data-communicatie tussen CNC-machine's en de computer voor opslag van de CNC-programma's
zowel LAN als RS232 of combinatie hiervan.